Müügitingimused

 

Meie e-poe müügitingimustes on kirjas kõik alates ostu sooritamisest kuni toodete garantiini, sealhulgas ka klientide privaatsus ning muud tingimused. Lisaküsimuste korral kirjutage telli@pettiprintsess.eu

 

 

Petti Printsess e-poe müügitingimused

Alates 20.12.2012

 

1. Üldtingimused

1.1. www.pettiprintsess.eu on riideid, jalatseid ja aksessuaare (edaspidi Tooted) müüv e-pood, mida haldab Petti Printsess OÜ (edaspidi Petti Printsess).

1.2. Petti Printsess Toodete ostmisele kohalduvad kliendile (edaspidi Klient ja/või Ostja) käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

 

2. Ostu sooritamine ja tasumine

2.1. Petti Printsess müüb ja e-poe Klient ostab e-poes pakutavaid Tooteid.

2.2. Petti Printsess ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Petti Printsess arvelduskontole.

2.3. Enne Too(de)te ostukorvi lisamist kontrolli kindlasti valitud toodete õiget suurust ning värvi.

2.4. Ostukorvi sisus on võimalik muuta koguseid ning lisada ja kustutada tooteid.

2.5. Ostukorvis olevad tooted on saadaval kuni tellimuse kinnitamiseni ka teistele potensiaalsetele Petti Printsess toodete Ostjatele.

2.5. Ostu vormistamisel tuleb täita kõik kohustuslikud väljad (märgitud tärniga).

2.6. Ostu vormistamisel on võimalik valida nii arve alusel kui ka Swedbank pangalingiga maksmise vahel.

2.7. Arvega tasumisel saadetakse Ostjale 2 tööpäeva jooksul e-kirja teel ettemaksu arve.

2.8. Ettemaksu arve tasumiseks on Ostjal aega 3 kalendripäeva, pärast seda võib Petti Printsess lugeda arve tühistatuks. Anna meile kindlasti teada, kui soovid arvet pikema aja jooksul tasuda.

2.9. Pangalingiga maksmise korral suunatakse Ostja internetipanka makse lõplikuks sooritamiseks. Tellimuse kinnitamiseks tuleb kindlasti vajutada pärast maksmist nupule "Tagasi kaupmehe juurde" tellimuse aktiveerimiseks.

2.10. Rahvusvahelise tellimuse korral kirjutage ostutellimus telli@pettiprintsess.eu meilile ning kooskõlas Ostja soovidega lepitakse transpordi-, ja maksetingimustes eraldi kokku.

2.11. Ostu sooritamisel on Ostja tutvunud Petti Printsess e-poe müügitingimustega.

 

3. Toodete saadavus ja tooteinfo õigsus

3.1. Petti Printsess teeb kõik endast võimaliku, et e-poes märgitud laoseisud vastaksid tegelikkusele. Juhul, kui Ostja on tellinud toote, mis on laost otsa saanud, pakume lahenduseks 3 võimalust:

3.2. Petti Printsess teeb kõik endast võimaliku, et Tootefotod ja- info vastaksid tegelikkusele. Kõik kodulehel näidatud fotod on muutmata kujul ning pildistatud Petti Printsess jaoks reaalsete toodetega. Petti Printsess täiendab vastavalt vajadusele tooteinfot, et tagada selle adekvaatsus.

 

4. Kohaletoimetamine

4.1. Petti Printsess postitab ostetud tooted 3 tööpäeva jooksul tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Petti Printsess arvelduskontole Ostja poolt tellimuses märgitud Post 24 pakiautomaati.

Erand: Juhul, kui tellimus on vormistatud nädalavahetusel (s.t. ajavahemikul reedel pärast kella 15.59 kuni esmaspäeval kella 8.59-ni) või riigipühal, hakkab 3-tööpäevaline tähtaeg jooksma nädalavahetusele või riigipühale järgneva esimese tööpäeva kella 9.00-st.

4.2. Too(de)te jõudmisel Post24 pakiautomaati saadetakse Ostjale SMS koos turvakoodiga pakiautomaadi avamiseks.

4.3. Toodet/tooteid hoitakse Post24 pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Kui Ostja ei lähe selle aja jooksul Too(de)tele järgi, saadetakse Toode/Tooted tagasi Petti Printsessile.

4.4. Ostja võib avaldada soovi teist liiki posituse osas ning võimaluse korral see soov täidetakse. Petti Printsess informeerib Ostjat, kas tema soov on võimalik täita või mitte.

4.5. Petti Printsessi kohaletoimetamise kohustus loetakse täidetuks, kui Toode/Tooted on jõudnud Post24 pakiautomaati.

 

5. Toodete tagastamine ja vahetamine

5.1. Petti Printsessil on õigus tühistada Ostja tellimus juhul, kui tellimuse eest ei ole tasutud arvel näidatud maksetähtaja jooksul (tavapäraselt 3 tööpäeva jooksul).

5.2. Kui Toode/Tooted ei sobi või ei vasta Kliendi ootusele, on tal õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest. Too(de)te tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@pettiprintsess.eu, et kokku leppida tagastamise viis.

5.3. Tagastatav Toode peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud Too(de)te eest laekub Kliendi arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul alates Too(de)te kättesaamisest Petti Printsess poolt.

5.4. Toote tagastamise kulud tasub Ostja vastavalt VÕS § 194 lg 4 tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

5.5. Kui Toode ei ole Ostjale sobiv on tal võimalik see ka ümber vahetada muu kauba vastu Petti Printsessi tootevalikust tasudes tagastuskulu kuni 10€ ulatuses. Vahetustoote postitamise kulu tasub esimesel korral Petti Printsess, sellest järgneval korral kannab transpordikulud Ostja.

5.6. Defektiga kauba korral, mida ei olnud võimalik välisel vaatlusel tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või juhul, kui ei ole pakis kaup, mida Ostja tellis, kannab tagastamiskulud Petti Printsess.

5.7. Taganemisõigus ei kehti laost kohapeal ostetud Too(de)tele, kus Ostjal on olnud võimalus kaubaga tutvuda. Kohapeal ostetud tooteid on võimalik muu kauba vastu välja vahetada 14 päeva jooksul.

5.8. Et kaupa oleks võimalik tagastada olge tähelepanelik pakendi avamisel, et mitte kahjustada selle sees olevat toodet. Kui toode on vigastatud ja vigastatus on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise, Ostja süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Petti Printsess endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Ostjale kuuluvast summast.
 

6. Nõuetele mittevastava toote tagastamine

6.1. Vastavalt Võlaõigusseaduse peatükk 11 paragrahv 218 lg 2 on Ostjal õigus esitada Toote nõuetele mittevastavuse korral pretentsioon kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga võib Ostja nõuda Toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

6.3 Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Ostja viivitamatult kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul saatma e-kirja aadressile: info@pettiprintsess.eu, kus peab olema välja toodud:

6.4. Kui Ostja kahe kuu jooksul alates defekti ilmnemisest Petti Printsessiga ühendust ei võta, siis kaotab Ostja õiguse nõuda tasuta toote parandamist.

6.5 Petti Printsess ei vastuta:

6.6. Vastavalt Tarbijakaitseseadusele vastab Petti Printsess Ostjale kirjalikult 15 päeva jooksul pretsentsiooni kättesaamisest alates.

6.7. Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et Toodete puudused tulenevad käesolevate müügitingimuste punktis 6.5. nimetatud põhjustel, ei tagastata Toote maksumust ega transpordikulusid. Klient saab Toote kätte pakiautomaadi teel tasudes ise tagastamisega seotud kulud.

6.8. Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et toodet pole võimalik parandada või parandamine oleks ebaefektiivne,  toimub toote asendamine sama või samas väärtuses tootega vastavalt Ostja soovile. Juhul, kui toote asendamine ei ole osutunud mõistliku aja jooksul võimalikuks, tagastab Petti Printsess Toote maksumuse ja transpordikulud samale pangakontole, millelt toimus tasumine 15 tööpäeva jooksul alates kauba tagasisaamise päevast.

 

7. Vastutus ja vääramatud jõud

7.1. Petti Printsess vastutab Ostja ees ning Ostja vastutab Petti Printsess ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Petti Printsess ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Petti Printsess ei saanud mõjutada ning mille saabumist ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.3. Petti Printsess ei vastuta Toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast Toote üleandmist kohaletoimetajale.

 

8. Privaatsus

8.1. Petti Printsessi e-poe kasutamisega annab Ostja selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

8.2. Ostjate isikuandmed kantakse Petti Printsess kliendiregistrisse ning kasutatakse vaid soovitud teenuse pakkumiseks. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

8.3. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Petti Printsess kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus.

8.4. Isikuandmeid töötleb Petti Printsess OÜ (reg nr 12272732).

 

9. Tingimuste muutmine

9.1. Petti Printsessil on õigus täiendada ja muuta käesoleva lepingu tingimusi ja/või Toodete hinnakirja. Tingimuste ja/või hinnakirja muudatustest teavitatakse interneti lehekülje www.pettiprintsess.eu kaudu.

9.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest interneti leheküljel www.pettiprintsess.eu. Ostjale, kes edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tekkinud õigussuhtele edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevat lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

10. Muud tingimused

10.1. Petti Printsessi poolt müüdavaid Tooteid tuleb pesta ja hooldada Toodetel olevate juhendite järgi.

10.2. Käesoleva lepingu tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.3. Petti Printsessi ning Ostja vahel tekkinud erimeelsused püütakse lahendada esmalt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

 

Doit | kodulehe disain ja sisuhaldustarkvara